เคาร์เตอร์สแตนเลส ร้านกาแฟ เพิ่มช่องแช่ขวดเครื่องดื่ม ขนาด 60x155x85 ซม

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของ Stainless to Order

รายละเอียดสินค้า

เพิ่มช่องแช่ขวดเครื่องดื่ม ถังตีฟองนม

ชุดเคาน์เตอร์สแตนเลส ซิงค์ ถังน้ำแข็งสแตนเลส ร้านชานม กาแฟ เฟรนไซต์

Visitors: 29,344